PROVĚŘOVÁNÍ A PROKAZOVÁNÍ

pro soudní řízení a obchodní spory (rozvody manželství, dědická řízení a jiné občanskoprávní i trestní kauzy).

PROVĚŘOVÁNÍ A PROKAZOVÁNÍ

Krizové vyjednávání a řešení problémů

(dlouholetá praxe při zastupování klientů před úřady státní správy, exekutory, insolvenčními správci atd.)

Krizové vyjednávání a řešení problémů

Minimalizace rizik
a ztrát v podnikání

(bezpečnostní audity a komplexní řešení zabezpečení firemních i soukromých objektů).

Minimalizace rizik
a ztrát v podnikání

Background
checking

(kariérní minulost, praxe, vzdělání, rodinná a finanční situace).

Background
checking

Pátrání po osobách a věcech.

(praxe SKPV Policie ČR)

Pátrání po osobách a věcech.

Mediace

(bohaté zkušenosti při řešení osobních o obchodních sporů)

Mediace

Mezinárodní spolupráce

(rozsáhlá síť partnerů, se kterými se znám dlouho a osobně)

Mezinárodní spolupráce

O mně:

V oblasti komerční bezpečnosti se pohybuji od roku 1992. Zastával jsem různé manažerské posty, ale samozřejmě jsem začal od nejnižších pozic. Praxe u PČR (SKPV – kapitán na odboru obecné kriminality).

Mezi mé přednosti patří výborné komunikační dovednosti, houževnatost, vysoký morální kredit, odborná erudice a kvalitní vzdělaní. Tak mohu pro klienta pracovat s maximálním nasazením a s využitím veškerých zkušeností a schopností.

Hovořím anglicky, německy, rusky a slovensky.

Konzultace zdarma. Cena mé práce je vždy stanovena po důkladné analýze případu. Někdy je vhodné použít hodinovou sazbu, jindy zase nastavit rozpočet na určitou částku a průběžně klienta informovat o čerpání a dosažených výsledcích.

Kontakt

NEXUS CONSULTING s.r.o.
IČ: 02212188
DIČ: CZ02212188

Mgr. Alois Loučka
managing director
Telefon: +420 608 600 905
E-mail: alois(a)resimspory.cz